Geschiedenis

De ijsclub Vooruitgang in Bleskensgraaf is opgericht op maandagavond 4 februari 1901. Tijdens de oprichtingsvergadering traden meteen 63 personen als lid toe. Dit aantal was enkele dagen later reeds gestegen tot 105.

In de eerste statuten wordt het doel van de vereniging als volgt omschreven: “De vereniging stelt zich hoofdzakelijk tot doel door het aanleggen van goede ijsbanen werk te verschaffen.” De hiervan afgeleide zinspreuk van de ijsclub Vooruitgang was: “Werkverschaffing door ijsvermaak”.

Op 28 november 1955 worden de statuten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het doel van de vereniging. Werkverschaffing is door de komst van sociale voorzieningen niet meer noodzakelijk en de vereniging stelt zich nu ten doel het veredelen van het schaatsenrijden en het bevorderen daarvan door ijsvermaak. De ijsclub tracht dit doel te bereiken door:

  • het zoveel mogelijk zorgen voor goede ijsbanen;
  • het houden van wedstrijden;
  • het organiseren van ijsfeesten;
  • alle andere wettige middelen, die voor het doel der vereniging bevorderlijk zijn.

Op 10 juli 1979 vindt de laatste statutenwijziging plaats. Het doel van de vereniging ondergaat een kleine wijziging en wordt nu het bevorderen van de schaatssport. Dit doel tracht men te bereiken door:

  • het propageren, organiseren, houden en steunen van schaatswedstrijden en ijsfeesten;
  • het samenwerken met verenigingen, welke een soortgelijk doel voorstaan;
  • in het ontplooien van activiteiten, welke de schaatssport en andere vormen van ijsvermaak kunnen bevorderen

Op 4 februari 2001 bestond de ijsclub 100 jaar. Ter ere van dit jubileum is een boek gemaakt met de titel “100 jaar IJsclub Vooruitgang Bleskensgraaf”. In dit boek is de geschiedenis van de club beschreven en komen onderwerpen aan bod als 100 jaar ijs, toertochten en wedstrijden, de inkomsten en uitgaven door de jaren heen, het jeugdschaatsen en alle overige activiteiten die de club heeft ontplooid.

De club beschikte over een eigen clubgebouw, gelegen aan de Graafstroom. Helaas is in 2022 de huur opgezegd van de grond, waarop de ijstent stond, waardoor het clubgebouw helaas gesloopt moest worden.  Mocht het zo hard gaan vriezen dat er een Molentocht op het programma staat, dan zal een tijdelijke accommodatie worden ingericht langs de Graafstroom.  De club heeft inmiddels de beschikking over een landijsbaan. Deze ligt aan de westkant van het dorp (ter hoogte van de Zevenhovenstraat en de Kievitstraat). Deze baan is open als het ijs sterk genoeg is.

De ijsclub heeft een flink aantal leden (1 lidmaatschap per gezin) gezien de grootte van het dorp. De contributie vormt een belangrijke inkomstenbron. Andere inkomstenbronnen zijn de rommelmarkt en – als er een stevige winter is: eventuele verkoop van versnaperingen en inkomsten door Molentochten.